Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik verdiep me graag in bepaalde onderwerpen
Ik wil geen details over het hoofd zien
Ik voel me de meest nuchtere
Ideeën komen automatisch in me op
Actie geeft me energie
Ik zoek opportuniteiten die nog niet bestaan
Ik wil berekend vooruitgang boeken
Ik denk na over de logica van een plan

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik ben ongelukkig als resultaten uitblijven
Ik hecht veel belang aan structuur in mijn werk
Ik weet goed waar ik naartoe ga en hoe ik het aanpak
Ik teken de strategie uit
Ik vind het fijn om grondig na te denken
Ik weet veel van een bepaald domein en minder van de rest
Ik kom met oplossingen waar niemand aan denkt
Ik blijf doorgaan ondanks tegenstand

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik grijp terug naar methodieken om een plan te maken
Ik sta met mijn voeten op de grond
Ik voel me professioneel de bedenker
Ik wil er liefst snel invliegen
Ik voel me goed als ik een thema mag doorgronden
Te weinig informatie hebben is risicovol
Ik vind mezelf een pionier
Ik zorg voor orde in mijn handelen

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik ga in detail om het te begrijpen
Ik krijg veel energie door te bewegen
Anderen bouwen verder op mijn ideeën
Ik sta stevig in mijn schoenen
Ik heb oog voor details om mijn kennis te verhogen
Ik onderzoek grondig en weet dan dat ik succes zal hebben
Ik wil graag het gat in de markt vinden
Ik hecht veel belang aan een stappenplan

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik kan maar resultaten boeken als er orde is
Ik kan overtuigen met sterke argumenten
Mijn werk is meestal nauwkeurig becijferd
Ik beslis als ik alle informatie heb
Ik ben pro-actief in mijn werk
Ik wil onmiddellijk de kansen grijpen
Ik voel me professioneel de grootste durver
Een idee is klaar als het in mijn hoofd zit

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik word zenuwachtig als ik te lang stilzit
Ik geloof steevast in een zeer goed resultaat
Op mijn domein kan niemand mij overtreffen
Ik ben haalbaar ambitieus
Ik word geraadpleegd omwille van mijn kennis
Mijn oplossing is vaak vernieuwend
Ik vind mezelf een realist
Ik bouw graag zekerheid in door alle stappen te voorzien

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik zie tijdens mijn werk overal opportuniteiten
Ik ga ervoor als ik geloof dat het een succes wordt
Ik begin pas als ik erover heb nagedacht
Mijn plannen voer ik stap voor stap uit
Zonder stress heb ik de meeste ideeën
Ik ben een specialist in mijn domein
Ik start pas als ik goed gedocumenteerd ben
Ik speel liever zeker dan te gokken

Past helemaal niet Past eerder niet Weet het niet Past eerder wel Past helemaal wel
Ik zie mezelf als de meest actieve op het werk
Ik lees graag theoretische boeken
Ik werk het beste met duidelijke afspraken
Wanorde hindert me niet
Als ik nog niet alles weet, zoek ik verder
Ik leg de lat berekend hoog
Ik laat me niet ontmoedigen door tegenvallers
Ik denk graag meerdere stappen vooruit